Weboldal címe
Weboldal alcíme
REFERENCIÁK
Lorem ipsum
 • I., IX. és X. kerületi ITS elkészítése (2015);
 • A fejlesztések hatása a hátrányos helyzetűek életminőségére – a 2007-2013-as regionális operatív programok vonatkozásában c. elemzés elkészítése;
 • A Budapesti Zsidó Hitközség épületeinek energetikai korszerűsítése – KEOP-5.5.0/A pályázatírás;
 • Az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem épületenergetikai korszerűsítése – KEOP-5.5.0/E/12 pályázatírás;
 • Akcióterületi tervek, integrált városfejlesztési stratégiák értékelése;
 • Bagod Község Önkormányzata számára testvérvárosi pályázat kidolgozása;
 • Budakalász számára ingatlanhasznosítási tanulmány készítése (társtervezésben);
 • Budapest Főváros Integrált Területi Programja (2015);
 • Budapest Főváros Területfejlesztési Programja – Stratégiai és Operatív munkarész elkészítése (2014);
 • Budapest Területfejlesztési Koncepció minőségbiztosítása;
 • Budapest XV. kerület, Istvántelki vasúti megálló és környékének hasznosítási terve - Akcióterületi terv kidolgozása;
 • Bugyi Nagyközség településközpont akcióterületi terv, illetve ehhez kapcsolódó marketing kiadvány (német és magyar nyelven);
 • „Duna szerepe a Közép-magyarországi régióban” című szakértői elemzés háttér anyagának elkészítése;
 • „Dunapart Ingatlanfejlesztés” c. projektben szakértői tevékenység - Transelektro;
 • Eger MJV ITS és településfejlesztési koncepció 2014-2020 elkészítése (2014);
 • Eger MJV Integrált Területi Programja, 1.0-ás és 2.0-ás változat elkészítése (2014, 2015);
 • Eszközbeszerzési pályázatok - (KMOP – 1.2.1/A) megírása és menedzselése;
 • Érd MJV ITS és településfejlesztési koncepció 2014-2020 elkészítése (2014) – konzorciumban;
 • Félidei (Mid-term) értékelés a 2007-2013-as Közép-magyarországi Operatív Program előrehaladásáról;
 • „Fenntartható fejlesztés, várostervezési útmutató” c. szakmai kézikönyv elkészítése;
 • Főutca Kézikönyv elkészítése;
 • Funkcióbővítő városrehabilitációs pályázatok szakmai értékelése (12 db) ÉAOP-5.1.1/D;
 • Hagyárosbörönd rendezési tervének kialakítása;
 • Helyi gazdaságfejlesztési konferencia megszervezése;
 • Integrált városfejlesztési stratégia (IVS) módszertanának folyamatos véleményezése, részvétel a felülvizsgálati munkában;
 • KEOP-7.9.0/12-2013-0020 azonosító számú („Költségvetési szervek kezelésében álló, közfeladat ellátásban résztvevő épületek energiahatékonysági felújítását szolgáló 2014-2020. évi fejlesztési program és akcióterv kidolgozása” című) 1 196 243 500 Ft értékű projekt teljes-körű megvalósítása, menedzselése;
 • KEOP-7.9.0/12-2013-0019 azonosító számú („Lakossági épület energetikahatékonysági potenciál felmérése” című) 1 196 019 189 Ft értékű projekt teljes-körű megvalósítása, menedzselése;
 • Képzés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkatársai számára;
 • Képzés Pest Megye Önkormányzatának felső vezetése és munkatársai számára;
 • Képzés Veresegyházi Életmódprogram menedzsereinek;
 • KÖVA-KOM Kft. falubusz pályázat elkészítése (ÚMVP);
 • Közép- Magyarországi Régió Operatív Programjának (2007-2013) kidolgozása;
 • Közép-Magyarország Régió Struktúratervének kidolgozása;
 • Közép-Magyarországi Akcióterv (2007-2008) kialakítása;
 • Közép-Magyarországi Akcióterv (2009-2010) kialakítása;
 • Közép-Magyarországi Régió Foglalkoztatási és Szociális Stratégiai Terve és Operatív Programjának (2003) elkészítése;
 • Közép-Magyarországi Régió Stratégiai Tervének (2001-2006) elkészítése;
 • Közép-Magyarországi Régió Stratégiai Tervének (2007-2013) elkészítése;
 • Közép-Magyarországi Régió Társadalmi Atlaszának elkészítése;
 • Közreműködés a Közép-magyarországi régió pályázati kiírásainak elkészítésében;
 • Lovas oktató központ kialakítása Balatonszőlősön c. ÚMVP pályázat írás és menedzselés;
 • Mikro-vállalkozások fejlesztésére irányuló pályázatok összeállítása – 2 db (KMOP – 1.2.1/M);
 • Monor ITS elkészítése (2015);
 • Munkahelyi egészségprogram pályázatok összeállítása (TÁMOP 6.1.2) - Kinnarps Hungray Kft.;
 • Nagykőrös TK és ITS elkészítése (2015);
 • Napelem Park létesítése Balástyán (KEOP 4.4.0) pályázatírás, megvalósíthatósági tanulmány készítésével;
 • Napelem Park létesítése Ópusztaszeren (KEOP 4.4.0) pályázatírás, megvalósíthatósági tanulmány készítésével;
 • Napelem Park létesítése Pusztaszeren (KEOP 4.4.0) pályázatírás, megvalósíthatósági tanulmány készítésével;
 • Ócsa Város településrendezési tervének módosítása;
 • Őrbottyán csapadékvíz elvezetés – tanulmány készítése;
 • Őrbottyán Művelődési ház területére beépítési javaslat kidolgozása;
 • Őrbottyán Sós-árok, Hősök tere – beépítési javaslat kidolgozása;
 • Őrbottyán vasútállomás területére beépítési javaslat kidolgozása;
 • Partnerség-építés ösztönzése a közép-magyarországi régióban, RFOP 3.1.3–as projekt végrehajtása;
 • Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció minőségbiztosítása;
 • Ráckeve TK és ITS elkészítése (2015);
 • Regionális Innovációs Stratégia elkészítése - RIS-RITTS, EU 5 K+F Keretprogram;
 • Regionális Területfejlesztési Operatív Program (2008) elkészítése;
 • Részvétel az IVS módszertan kialakításában;
 • Szigetszentmiklós ITS elkészítése (2015);
 • Tekercselt üvegszál-erősítéses műanyagcső-gyártás technológiai fejlesztése … c. NFA-2013-KKV pályázatírás;
 • Tréning Budapest Főváros Önkormányzatának EU referensei részére;
 • Tréning a Fővárosi Vízművek munkatársai részére, EU-s források felhasználási lehetőségei a közép-magyarországi régióban címmel;
 • Tréning Vác Város Önkormányzatának képviselőtestülete számára;
 • Újhartyán településközpont fejlesztési stratégia elkészítése;
 • Üzleti terv összeállítása a Széchenyi Tőkealap befektetésének előkészítése érdekében;
 • Vác főtér fejlesztési tervének kidolgozása;
 • Velencei-tó, mint regionálisan kiemelt térség cselekvési stratégiájának elkészítése;
 • Villa Fiore turisztikai vonzerejének fejlesztése c. KDOP – 2.1.1/G – pályázatírás;
 • Vízi sport turisztikai centrum kialakítása a Balaton keleti medencéjében c. KDOP – 2.1.1/G – pályázatírás
 • „Volt egyszer egy VÁTI ...” c. könyv grafikai és tördelési munkái, nyomdai előkészítés;