Weboldal címe
Weboldal alcíme
R E F E R E N C I Á K
A stratégiai partner

Egyéb szakmai tevékenységek 

 • KMOP projektek és kapcsolódó közreműködő szervezeti feladatok átadása a Magyar Államkincstár részére, Területi operatív programok végrehajtásához szükséges általános területfejlesztési tanácsadás, NGM (2016);
 • ÁROP és EKOP projektek közreműködő feladatainak végrehajtása a Miniszterelnökség és NGM részére (2015);
 • Tréning a Fővárosi Vízművek munkatársai részére, EU-s források felhasználási lehetőségei a Közép-magyarországi régióban
 • EMVA - Vidéki alapszolgáltatások - 2015 pályázathoz kapcsolódó szaktanácsadói feladatok ellátása;
 • NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.- Projektek szakmai értékelése (2014);
 • Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közh.Np.Kft. - DDOP-1.1.1/D-14 Telephelyfejlesztés a területi kohézióért (2014);
 • Regionális Operatív Programok végrehajtásával összefüggő közreműködő szervezeti feladatok ellátása (2014);
 • Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányok (EMT) tervezése a BFVT Kft. részére (2014);
 • ÉARFÜ Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése, Telephelyfejlesztés, Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések (2013);
 • Területfejlesztési, és területrendezési központi feladatok NFÜ RFP IH (2013);
 • Közreműködés területi tervezés, helyzetfeltárás, stratégia, projektfejlesztés munkáiban NFÜ ROP IH (2012);
 • Helyi gazdaságfejlesztési konferencia megszervezése, 2011. május;
 • Projekttervezési szolgáltatások tervezése, egyéb gazdasági,társadalmi tevékenységet segítő szakmai tervezés, szakértés – KMRFT (2011);
 • ÉARFÜ "Funkcióbővítő integrált település fejlesztések" c. pályázati kiírásra beérkezett 10 db pályázat szakmai értékelése (2010);
 • ÉMOP - 2009 - 1.1.1/F pályázatok értékelése (telephelyfejlesztés), 2009;
 • Közhasznúsági szerződés szerinti feladatok; Hazai decentralizált pályázati rendszer működtetése (2009);
 • SLA szerződés (KMOP Pályázatokkal kapcsolatos tevékenység), KSZ kiegészítő tevékenység (2007-2008-as Akcióterv értékelés), 2008,2009;
 • Közhasznúsági szerződés, Hazai decentralizált pályázati rendszer működtetése (TRFC stb.), 2008;
 • Megvalósíthatósági tanulmány egyes elemeinek elkészítése - Vecsési Vállalkozók Szövetsége (2007);
 • Közhasznúsági szerződés szerinti feladat; TRFC, TEHU, TEÚT pályázati rendszerek működtetése (2007);
 • SLA szerződés (KMOP pályázatokkal kapcsolatos tevékenységek); ROP 3.1.3;Témamenedzselés, programkoordinálás (2007);
 • Extranet - Az SA pályázataihoz kapcsolódó belső információs rendzserhez kapcsolódó tanácsadási tevékenység (2006);
 • KMRFT Közhasznúsági szerződés szerinti feladatok; Hazai decentralizált pályázati rendszer működtetése (2010);
 • PHARE pályázat menedzsment díja (Információs tech. az általános iskolákban ) (2006);
 • PHARE programlebonyolítás (Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése); ROP 3.1.2 jelentkezések ellenőrzése, RFOP Ügyfélszolgálati feladatok, VÁTI (2006)
 • PHARE programlebonyolítás (Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése), VÁTI (2005);
 • VÁTI PHARE programlebonyolítás (Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése) 2004;
 • A KMR-ben a 2007-13-as időszakra vonatkozó projektek összegyűjtése és rendszerezése (2006);
 • Közreműködés a Budapesti Fejlesztési Pólus Program előkészítésében (2006);
 • Közhasznúsági szerződés (tervvéleményezések, bizottsági ülések előkészítése stb.); TRFC pályázati rendszer, PEA 2 projektek felkutatása, előkészítése (2006);
 • Képzés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkatársai számára;
 • Tréning Vác Város Önkormányzatának képviselőtestülete számára;
 • KMRFT Közhasznúsági szerződés; Tükörrégiós és KvVm pályázati menedzsment díj; TRFC és TTFC pályázati rendszer műk.; PEA2 projektmenedzsment és projektek felkutatása, előkészítése; RITS programfüzetek elkészítése; II. Európa Terv (2005)
 • Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal ROP Irányító Hatóság RFOP KSZ ügyfélszolgálati inf. tevékenység, RFOP KSZ információk frissítése a honlapon (2004);
 • Tréning Budapest Főváros Önkormányzatának EU referensei részére (2004);
 • A PEA pályázatok értékelésében és a projekt előkészítő tevékenység tervezésében nyújtott tanácsadás (2004);
 • ESZA PHARE pályázat menedzsment díja ("Információst tech. az általános iskolákban" és "Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen") 2004;
 • MEH Projektgenerálás (80 milliós) kapcsolódó feladatok;
 • KMRFT Közhasznúsági szerződés; TRFC és TTFC pályázati rendszer működtetése; KvVm és NKÖM pályázati menedzsment díj; II. Európa Terv; Operatív Program 2004-2006; Tükörrégiós menedzsment díj 2004;
 • MEH - PEA - Az Európai Pályázat Előkészítő Alap c. Phare projekt keretében helyi szintű információs tevékenységek (2003);
 • Szervezési díj/ Ír tanulmányút; Eljárási díj, Megyei önkormányzatok szövetsége (2003);
 • Szakértői konzultációs közreműködés az "Információs technológia az általános iskolákban" c. pályázatban több megbízó részére (2003);
 • Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten KHT. 3 napos képzés lebonyolítása (2003);
 • VÁTI Kft. részére Környezet és természetvédelmi projektek gyűjtése; Fő utca módszertani segédlet CD-ROM megszerkesztése (2003);
 • Európai Uniós ismeretek képzés; Rendezvényszervezés, moderálás/előadás Pest Megye Önkormányzata részére (2003);
 • KMR Közlekedési stratégia közreműködés és képzés; szaktanácsadás (2003);
 • ESZA PHARE pályázat menedzsment díja (Információs tech. az általános iskolákban és Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen) 2003;
 • KMRFT Közhasznú szerződés szerint feladatok (képzés, kommunikáció); TTFC pályázati rendszer műk.; tükörrégiós menedzsment ktg.; NFT-vel kapcsolatos régiós tervezés; Ötlettől a projektig szolgáltatás, Szociális OP kidolgozása; Közép-Dunavölgyi Régió turisztikai koncepció, Társadalmi Atlasz (2003);
 • KMRFT Közhasznúsági szerződés szerinti feladatok (kommunikáció, rendezvényszervezés, nemzetközi kapcsolatok, kézések); Menedzsment díj; Ötlettől a projektig tanulmányok; Főutca Program, módszertani kézikönyv; Struktúraterv kidolgozása; NFT-vel kapcsolatos régiós tervezés; Szociális Operatív Program kidolgozása; Tükörrégiós-működési költség egyéb üzleti szolgáltatás; Közép-Dunavölgyi Régió turisztikai koncepció, strat. progr. (2002);
 • A Szent István Egyetem Képzési igények felmérése; Pályázati anyag: "A felsőoktatási intézmények reg. tudásközpont szerepének erősítése" (2002);
 • "Régiók Európája" c. Konferencia szervezés (2002);
 • Felkészülés a fejlesztési alapok fogadására képzés - KMR Stratégiai terve és Operatív programja (2002);
 • "Tervezési és statisztikai régiók stratégiai programjának támogatása" pályázat előzetes értékelésével kapcsolatos adminisztrációs munka, nyertes programok monitorozása, EM (2002);
 • Regional Preparatory Program (RPP): felmerült reprezentációs és fordítási ktg., honlap frissítés; RPP szakértő számára iroda (2002);
 • RDA Net CEDA projekt INFO-Net munkacsoportjának témamenedzselése (2001);
 • Kistérségi képzés előadássor.; Környezetvédelmi szakértés a BME Területfejlesztési Kutatási Központ részére (2001);
 • KMR közlekedésfejlesztési Strat. Terve és Operatív Programjában való közreműködés, képzés (2001);
 • NFT-vel kapcsolatos tevékenységek, Egészségügyi tervezés, szakértés; Szakértői díj - tükörrégiós program; Működési költségek, Tanulmányutak, konferenciák szervezése (2001);
 • Bridge-Lifeline Danube konferencia szervezése (2000);
 • Tecnoman tájékoztatók, meghívók; TECNOMAN csomópont fejlesztés c. Akció terv publikálása; TECNOMAN konferencia-szervezés (2000);
 • RDA net CEDA záró kiadvány; RDA net CEDA konferencia-szervezés; Info Net Workshop szervezése (2000).