Weboldal címe
Weboldal alcíme
RÓLUNK
Lorem ipsum

Rólunk és céljainkról

2000 óta vagyunk jelen a hazai területfejlesztésben, mint regionális fejlesztési ügynökség. 2017. március 31-ig közreműködő szervezetként kezeltük a Közép Magyarországi Operatív Program közel 500 Mrd forintos támogatási keretét. Alapításunk óta a régió fejlődését szolgáló szakértői feladatokat is ellátunk, mely tevékenységünkkel elértük, hogy a hazai települések és vállalkozók stabil, professzionális partnerként gondolnak ránk. Erre alapozva folytatjuk tevékenységünket a 2007-2013-as támogatási ciklus lezárását követően is, élvezve tulajdonosaink – Pest Megye Önkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata - megbecsülését és támogatását. A hazai területfejlesztési piacon egyedülállóként egyszerre rendelkezünk a települési tervezéshez és a projektfejlesztéshez, pályázatkészítéshez kapcsolódó szakmai kapacitásokkal, referenciákkal, melyekkel lehetőségünk van az ötlettől a megvalósításig kísérni partnereink fejlesztéseit.

Célunk, hogy magas minőségű szolgáltatásokkal fenntartsuk és megerősítsük partnereink bizalmát és hosszútávon segítsük a Közép-magyarországi régió és tágabb környezetének fejlődését. Ennek érdekében nem csak napjaink támogatáspolitikai, projektfinanszírozási lehetőségeit vesszük figyelembe, hanem a jövőbe tekintünk.

 

Szolgáltatásaink

A Pro Régió Ügynökség egyszerre nyújt településtervezési és projektfejlesztési, megvalósítási szolgáltatásokat az ötlettől a megvalósításig:

 • települési és térségi tervek kidolgozása (településfejlesztési koncepció, stratégia, stb.),
 • településrendezési feladatok elkészítése,
 • projektfejlesztés (pályázatfigyelés, projekt előkészítés, pályázatkészítés),
 • projektmenedzsment szolgáltatások (pályázat benyújtástól a támogatás lehívásától a projektzárásig terjedően),
 • tréningek, képzések szervezése illetve megtartása.


Szakmai partnereivel közösen (kizárólag tervezéshez, projektfejlesztéshez kapcsolódóan).

 • műszaki tervezés, engedélyeztetés;
 • energetikai felmérés, audit;
 • informatikai rendszerfejlesztés;
 • közbeszerzések előkészítése, bonyolítása;
 • könyvvizsgálat.


A hatályos 272/2015. (XI.5.) Korm. rendelet előírásai alapján – köszönhetően 100%-os önkormányzati tulajdonosi körnek – Ügynökségünk a Széchenyi 2020 program valamennyi operatív programja esetében elszámolható módon láthatja el a projekt-menedzsment feladatokat.

Közérdekű adatainkat 2009. évi CXXII. törvény alapján honlapunkon közzétesszük.

Társaságunk nem rendelkezik államháztartáshoz tartozó vagyonnal, ennek értelmében ezzel összefüggő szerződésünk sincs.

A Társaság működését meghatározó főbb jogszabályok:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény,
 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény,
 • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény.