Weboldal címe
Weboldal alcíme
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
A stratégiai partner

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti közzétételi kötelezettségnek   a Társaság az alábbiak szerint tesz eleget:


A Társaság vezető tisztségviselője egyedül Varga Tamás ügyvezető igazgató.


A Társaság felügyelőbizottsága háromtagú. A felügyelőbizottság tagjainak neve, megbízási díja:

Dr. Szabó Zsuzsanna (elnök): havi bruttó 50.000.- Forint

Latabár Endre: a 2009. évi CXXII. tv 6. paragrafus (4) bekezdés alapján megbízási díjban nem részesül

Veres Gábor: havi bruttó 30.000,-Forint.


A felügyelőbizottsági tagok a megbízási díjon felül egyéb járandóságban, jogviszonyuk megszűnése esetén pénzbeli juttatásban nem részesülnek.


A Társaság vezető állású munkavállalói Varga Tamás ügyvezető igazgató (a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208.§ (1) bek.). A Társaságnak az Mt. 208.§ (2) bekezdése szerinti vezető állású munkavállalója nincs. Önálló cégjegyzésre a Társaság munkavállalói közül egyedül Varga Tamás jogosult, akinek

neve: Varga Tamás,

tisztsége: ügyvezető igazgató,

munkaköre: ügyvezető igazgató,

pénzbeli juttatásai:

- alapbére: havi bruttó 1.150.000,- Forint

- időbérben nem részesül

- időbért megalapozó megállapított időtartama nincs

- teljesítménybérben, prémiumban jelenleg nem részesül

- teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelménye jelenleg nincs


Varga Tamás munkavállalót a végkielégítés és a felmondási idő az Mt. általános szabályai szerint illeti meg (a munkaszerződése alapján határozatlan idejű munkaviszonyban áll).


A megállapodás alapján kikötött időtartam: nincs

A megállapodás szerinti kötelezettségvállalásának ellenértéke: nincs


Varga Tamásnak a munkaviszonya alapján közvetve nyújtott pénzbeli juttatásai a következők:

- cégautó használati,

- céges mobiltelefon és laptop használati jogosultság.


Az Ügynökség bankszámlái feletti rendelkezésre – mind elektronikusan, mind papír alapon – az ügyvezető igazgató önállóan jogosult, a kereskedelmi bankoknál vezetett bankszámlák esetében önálló jogosultsága van a gazdasági vezetőnek és szakmai igazgatónak is.


A Tv. 2.§ (2) bekezdése alapján közzéteendő, a 2.§ (1) bek. b) és ca), cb) cc) pontjai szerinti adatok.

A Társaságnál a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai szerint alkalmazott vezető tisztségviselő nem működik.