Weboldal címe
Weboldal alcíme
Pro Régió Ügynökség
A stratégiai partner

Tervezés 

Településfejlesztés, Településrendezés

Településfejlesztés

A stratégiai tervezés területén több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezünk. 2000-ben a régió Stratégiai Tervét – úttörő jelleggel – az uniós módszertan alapján készítettük el. A későbbiekben a megszerzett tapasztalatot nem csak az uniós fejlesztési dokumentumok tervezése, hanem települési tervek készítése során is tudtuk alkalmazni.

Vállaljuk települési és térségi koncepciók, stratégiák, programok kidolgozását.

Településfejlesztési dokumentumok:

  • Településfejlesztési Koncepció (TFK)
  • Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)
  • Integrált Területi Program (ITP)
  • Akcióterületi Terv (ATT)

A projektekhez kapcsolódó megalapozó tanulmányok, háttérelemzések elkészítése mellett, meglévő dokumentumok felülvizsgálatában és minőségbiztosításában is segítséget tudunk nyújtani. Már kidolgozott stratégiai tervek és akcióterületi tervek előzetes értékelését is vállaljuk.

Településrendezés

Szolgáltatásunkkal segítséget kívánunk nyújtani a települések terület-felhasználásának és infrastruktúra-hálózatának kialakításában, az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet természeti, táji és épített értékeinek fejlesztése és védelme mellett.

Az alábbi területeken nyújtunk szakmai segítséget:

  • szerkezeti terv készítése, módosítása;
  • szabályozási terv készítése, módosítása;
  • helyi építési szabályzat készítése
  • Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) készítése;